logo
Janites, s.r.o.

Hořanská 398/5
735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Czech republic

tel: *420 596440449
e-mail: info@janites.cz
Vše pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu...
vize

uvod onas partneri kontakt kestazeni vlajkaengvlajkacz  Spokojenost, kvalita, rozvoj …  


odpady
ks12
drceni
smes
mereni
prislusenstvi
sluzby
zelen
projekt
mechanizace
opravy
rucicky
recycle
panel


   
______________________________________________________________
dotace

Kompostárenská technologie je postup výroby finálního produktu - kompostu z odpadů zahrnující jejich úpravu, tzn. homogenizaci, aeraci ( termíny, čas, intenzitu a způsob nucené aerace), fermentaci ( minimální teplotu a dobu jejího udržení, celkovou dobu zrání a zdržení ve fermentoru - v našem případě ve vaku), a úpravu hotového výrobku (separaci nežádoucích hmot, zrnitostní úpravu ).
Při kompostování probíhá proces tlení, nikoli hnití!

Příprava směsi:
Surovinová skladba  je hmotnostní poměr jednotlivých odpadů nebo hmot, které navážíme do kompostové zakládky - vaku. Kompostované hmoty s poměrem C:N užším než 10:1 se rozkládají velmi rychle.Pro výpočet C:N je možno využít u jednotlivých odpadů tabulkový přehled.Poměr jednotlivých složek směsi vstupující do procesu je třeba volit tak, aby bylo jednak dosaženo struktury umožňující snadné pronikání kyslíku, jehož absence by okamžitě způsobila zahnívání směsi, a dále aby byla nastavena optimální vlhkost.

Společnost Janites dodává softwarové zabezpečení pro rychlé a účinné stanovení poměru C:N v širokém spektru vstupujících surovin.

Homogenizace a dezintegracedokonalé promíchání jednotlivých složek materiálu je je při užití techologie kompostování ve vacích stejně důležité jako dosažení optimálních poměrů a zaručí rovnoměrný průběh degradačního procesu v celé dávce.

Společnost Janites nabízí různé typy homogenizérů a dezintegrátorů:

Podle druhu pohonu:
  -  kardanem z traktoru
  -  s vlastním pohonem ( diesel/benzinový motor, elektropohon)

Podle mobility:                                                                    
  -  přídavné zařízení k nosiči nářadí , např. traktoru
  -  s vlastním podvozkemsmes

Podle typu ústrojí:                                                            
  -  vertikální                                                  
  -  horizontální
  -  kladivový - kombinovaný

Nabídka je dána celkovou agregací a je vždy individuální podle potřeb zákazníka.
tuv

patent


aktuality
prototypy
sekacka


Vytvořil: M.Jandová             11/2016