logo
Janites, s.r.o.

Hořanská 398/5
735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Czech republic

tel: *420 596440449
e-mail: info@janites.cz
Vše pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu...
vize

uvod
onas partneri kontakt kestazeni vlajkaengvlajkacz  Spokojenost, kvalita, rozvoj …  


odpady
ks12
priprava
smes
mereni
prislusenstvi
sluzby
zelen
projekt
mechanizace
opravy
rucicky
recycle
panel


   
______________________________________________________________
dotace

Kompostárenská technologie je postup výroby finálního produktu - kompostu z odpadů zahrnující jejich úpravu, tzn. homogenizaci, aeraci ( termíny, čas, intenzitu a způsob nucené aerace), fermentaci ( minimální teplotu a dobu jejího udržení, celkovou dobu zrání a zdržení ve fermentoru - v našem případě ve vaku), a úpravu hotového výrobku ( separaci nežádoucích hmot, zrnitostní úpravu ).

Štěpkování ( sekání dřeva na štěpky předepsaných rozměrů )
Drcení ( zařízení určené k rozbití a rozmělnění  materiálu  na požadovanou  zrnitost )
Pro kvalitu kompostování má význam zrnitost a homogenita materiálů v kompostovací zakládce, zejména dostatečná oxidační a styčná plocha částic.Štěpkování/drcení komponentů  má vysoké energetické nároky, takže správná volba zařízení a jeho pracovního režimu výrazně ovlivní celkový efekt provozu. Přijatelná velikost částic má objem 5 cm3 za předpokladu přijatelného poměru vložené energie pro rozdělení a celkové doby rozpadu částice na menší agregáty. Závisí také na charakteru materiálu (kůra, vlhké slabé větve, suché tvrdé dřevo atd.). Tvar vzniklé štěpky
však není rovnoměrný, neboť dochází k nerovnoměrnému vkládání materiálu do pracovního ústrojí.

Společnost Janites nabízí různé typy štěpkovačů/drtičů
Podle druhu pohonu:
  -  kardanem z traktoru
  -  s vlastním pohonem ( diesel/benzinový motor, elektropohon)

Podle mobility:
  -  nesený za nosičem nářadí , např. traktorem
  -  s vlastním podvozkem

Podle typu ústrojí:
  -  diskový
  -  šnekový
  -  kladívkový

Nabídka je dána celkovou agregací a je vždy individuální podle potřeb zákazníka.
tuv

patent


aktuality
prototypy
sekacka


Vytvořil: M.Jandová             11/2016