logo
Janites, s.r.o.

Hořanská 398/5
735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Czech republic

tel: *420 596440449
e-mail: info@janites.cz
Vše pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu...
vize

uvod onas partneri kontakt kestazeni vlajkaengvlajkacz  Spokojenost, kvalita, rozvoj …  


odpady
ks12
drceni
smes
mereni
prislusenstvi
sluzby
zelen
projekt
mechanizace
opravy
rucicky
recycle
panel


   
______________________________________________________________
dotace

OPERAČNÍ  PROGRAM  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ
3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

 v letech 2014-2020
Zpracováváme a předkládáme projekty zaměřené ke zkvalitnění nakládání s odpady - vybudování sběrných dvorů či skladů , vybudování zařízení ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů - KOMPOSTÁRNY.

  poskytuje žadatelům - správním celkům, soukromým subjektům nevratnou finanční
      pomoc
(dotaci) až do výše 
90%  způsobilých výdajů projektu
  poskytuje dotaci na nákup technologie /vybavení např. traktory, drtiče, štepkovače..  
  poskytuje dotaci
na výstavbu areálu kompostárny
 
poskytuje dotaci na zlepšení systému pro svoz a separaci odpadů
 
poskytuje dotaci na pořízení projektové dokumetace
.
atd.
KONTAKTUJTE NÁSZpracujeme žádost o dotaci :
 • Sestavení projektu s ohledem na cíle dotačního programu, potřeby klienta a získání dotace
 • Zpracování žádosti o dotace včetně příloh
 • Konzultace k nastavení závazných a monitorovacích ukazatelů projektu
 • Zpracování příloh žádosti o dotace – Studie proveditelnosti (podnikatelský plán), ekonomické propočty
 • Podání žádosti
 • Garanci formální správnosti zpracování žádosti včetně příloh
Realizace dotačních projektů:
 • Realizace výběrových řízení dle podmínek stanovených vyhlašovatelem programu
 • Kontrola způsobilosti výdajů včetně odborné konzultace k zaúčtování jednotlivých položek
 • Osobní asistence při průběžných kontrolách ze strany oprávněných orgánů
 • Odborné konzultace v případě provádění změn v projektu
 • Odborné konzultace k zajištění povinné publicity projektu
 • Zpracování monitorovacích zpráv v průběhu realizace projektu
 • Zpracování závěrečné zprávy po ukončení projektu včetně žádosti o platbu

telefon  : 603 201 909

tuv

patent


aktuality
prototypy
sekacka


Vytvořil: M.Jandová             11/2016