logo
Janites, s.r.o.

Hořanská 398/5
735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Czech republic

tel: *420 596440449
e-mail: info@janites.cz
Vše pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu...
vize

uvod onas partneri kontakt kestazeni vlajkaengvlajkacz  Spokojenost, kvalita, rozvoj …  


odpady
ks12
drceni
smes
mereni
prislusenstvi
sluzby
zelen
projekt
mechanizace
opravy
rucicky
recycle
panel


   
______________________________________________________________
dotaceSměrnice Evropské komise zavazuje naší zemi v horizontu 15 let vykázat 65%-ní pokles skládkování BRKO na skládkách komunálních odpadů.
Obce a města v České republice od 1. ledna 2006 musí zabezpečit zhodnocení bioodpadu ze zahrad, parků, hřbitovů a z další zeleně, tedy tzv. zeleného bioodpadu. Nesmí ho spalovat ani skládkovat.

Naše patentovaná technologie řízeného kompostování je zaměřena na recyklaci a kompostování tak, aby napomohla snížení BRKO ze skládek odpadů. Tuto problematiku řeší kompostováním biologicky rozložitelného odpadu, tj. směsi rostlinného a živočišného odpadu v plastových kompostovacích vacích.Tato technologie je ekonomicky příznivá pro obce a města  , díky odstranění náročných požadavků na vodohospodářské zabezpečení plochy kompostárny. Zároveň svojí mobilitou ve smyslu zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích rozšiřuje možnost využití kompostování přímo u původce odpadu, bez nutnosti složité přepravy odpadu na místo zpracování!

Technologie je novým trendem  vycházejícím z:
   -  přímých potřeb původců odpadů v oblasti nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (BRO)
   -  uplatnění zásady zpracování odpadů v místě blízském jejich vzniku
   -  principu soběstačnosti
   -  možnosti zvýšeného rizika nepoměru mezi technickými normami a náklady na zpracování odpadu

což by mohlo následně závažě ohrozit životní prostředíá jak z důvodu zbytečně dlouhé přepravy odpadu, tak i pro nevhodný způsob jejich zpracování.

JKS a jeho výhody ve vztahu k :
Řízení procesu:
   - uzavřený reaktor- vak
   - proces není ovlivňován vnějším prostředím
   - eliminace zápachu (rychlost zpracování,
     pachové filtry)
   - jednoduchá obsluha
   - krátkodobý proces
Umístění procesu:
   - zpracování např. na louce
   - využití i stávajících objektů bez nutnosti
     stavebních úprav
   - umístění v místě vzniku odpadu
Ekonomika procesu:
   - investiční náklady jako součást dotace
   - nízké provozní náklady
   - využití výstupního produktu - kompostu
   - úspora finančních nákladů na zpracování u
     třetí osoby, např skládkování
Životní prostředí:
   - bez nutnosti přepravy odpadu
   - soběstačnost původce
   - ověřená a bezpečná technologie
   - vhodné pro komunitní kompostárny a rovněž
     klasické kompostárny
   - možnost zpracování všech druhů BRO
   - kvalitní hnojivo, zeminatuv

patent


aktuality
prototypy
sekacka


Vytvořil: M.Jandová             11/2016